18-06-28

Save the date: SEF-lansering 22 nov

På eftermiddagen den 22 november lanseras 2018 års Swedish Economic Forum Report. I år är den preliminära rubriken Navigera under osäkerhet – entreprenörskap, marknadsexperiment och experimentell policy. Bland medverkande författare finns Albert-Bravo Biosca, NESTA, Mikko Annala, Demos Helsinki, Maureen McKelvey, Göteborgs universitet och Roger Stough, George Mason University, liksom ett antal forskare från Entreprenörskapsforum. 

 

I en osäker och föränderlig värld ställs höga krav på beslutsfattande inom såväl offentlig som privat verksamhet. Förmågan att anpassa sig till och navigera i en föränderlig värld kommer att utgöra en kritisk faktor för att upprätthålla ett högt välstånd, säger Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor BTH.

Under genuin osäkerhet om framtida utfall, eller i avsaknad av adekvat information och kunskap, är det därför nödvändigt att testa olika lösningar för att finna den bästa vägen framåt. Experiment, samt förutsättningar som kringgärdar experiment, blir då en viktig komponent.

På en dynamisk marknad sker kontinuerligt experiment då entreprenörer introducerar nya innovativa produkter, tjänster, varor och lösningar som sedan ”testas” på marknaden. Vissa av dessa experiment klarar marknadens prövning och blir framgångsrika medan andra misslyckas och försvinner. På samma sätt kan politiken ägna sig åt policyutveckling genom experiment.

Inom policy och policyutveckling är det många gånger inte möjligt att utröna – ex ante – vad som är samhällsekonomiskt optimal eller effektiv policy. Under sådana betingelser kan policy-experiment vara vägen framåt. Detta tema står i fokus för årets Swedish Economic Forum Report.

Medverkande författare 2018:

  • Martin Andersson, forskare Entreprenörskapsforum och professor BTH
  • Mikko Annala, Demos Helsinki, Finland
  • Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforum, KTH och BTH
  • Albert-Bravo Biosca, NESTA, IGL, UK
  • Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor BTH
  • Maureen McKelvey, professor University of Göteborg, Sweden
  • Roger Stough, professor George Mason University
  • Joakim Wernberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum