Fem förslag för att fler ska skala upp sina verksamheter

Entreprenörskapsforums Martin Andersson och Johan Eklund skriver på Atinget.se att det krävs goda villkor för att starta och skala upp nya internationellt konkurrenskraftiga företag. Sverige behöver värna framväxten av nya exportföretag och hålla låga trösklar för internationalisering. Ta del av deras fem förbättringsförslag.