Almedalen: Så bör en skattepolitik som främjar entreprenörskap se ut!

Efter att flera av regeringens skatteförslag riktade mot näringslivet dragits tillbaka, t ex exitskatten och en förändring av 3:12-reglerna, vill finansministern ha en konstruktiv dialog om ”konkurrenskraftiga och likformiga skatteintäkter”. Entreprenörskapsforum och Företagarna fångade upp detta i ett Almedalsseminarium på temat: Hur bör en skattepolitik som främjar entreprenörskap se ut?