Hur kan fler svenska företag skala upp och öka sin globala försäljning?

Vilka policyåtgärder kan stimulera entreprenörskap och öka internationaliseringen av svenska företag? På Entreprenörskapsforums och Business Swedens Almedalsseminarium diskuterades möjligheter och utmaningar med scale-up i syfte att öka global försäljning.