Almedalen: Den svenska kunskapssynen – beror utbildningsproblemen på hur kunskap värderas?

 I Almedalen den 2 juli 2018 hölls en diskussion om hela utbildningskedjan: kunskapssynen i skola, elevernas och lärarnas roll, den systematiska felutbildningen i högskolan och den matchningsproblematik som uppstår på arbetsmarknaden.