Delningsekonomin under lupp

Idag lanserades Timbro Sharing Economy Index: Boende i Sverige, en kartläggning av boendedelningen i svenska kommuner. Störst boendedelning har turistkommuner och kommuner i Stockholmstrakten. Längst ned i rankningen finns bruksorts- och glesbygdskommuner. Rapporten är en del av en global undersökning av delningsekonomin som pågått i två år. Forskarteamet består av bl.a. Joakim Wernberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum.

Index är värdefullt för, att över tid, få bättre uppfattning om delningsekonomin, hitta gemensamma nämnare över sektorer och kartlägga en framväxande decentraliserad kapitalism, sa Wernberg under lanseringsseminariet.

I rapporten framkommer att det är hälften så sannolikt att en malmöit hyr ut sitt boende på Airbnb som att en stockholmare gör det. Men bor man i Åre är sannolikheten dubbelt så stor att man hyr ut boendet som den som bor i Stockholm. Dessutom visas i huvudrapporten att länder med högre regleringsbörda inte typiskt har en större delningsekonomi. Detta går emot en vanlig föreställning om att delningsekonomitjänster främst tjänar till att undvika lagar och regler.

Enligt Joakim Wernberg utmanar delningsekonomin även idén om ett jobb. Den gör det möjligt att kvantifiera ytterligare kompetenser och skapa renommé inom flera sektorer.

Boendedelningsstudien är en del av en större mångårig studie, Timbro Sharing Economy Index, som är den första ansatsen att mäta delningsekonomins utbredning globalt. Indexet mäter en kombination av utbud och efterfrågan för en mängd delningstjänster på landsnivå.

Ta del av rapporten Boende i Sverige här

Läs mer om forskningsprojektet och huvudrapporten Timbro Sharing Economy Index här