Skatter viktigaste tillväxtpolitiska instrumentet

Entreprenörskapsforums forskningsledare Pontus Braunerhjelm medverkade idag i ett valseminarium om den ekonomiska politiken med fokus på hur skatteförändringarna har fördelats över landet. Enligt Pontus är skatter det viktigaste tillväxtpolitiska instrumentet. Formulerar våra politiker skatterna fel riskerar det bli mindre att omfördela, sa han på seminariet hos Stockholms Handelskammare.