18-08-31

Strukturomvandling i digitaliseringens kölvatten

Digitalisering var temat för Nordiska Ministerrådets årliga interna konferens där Entreprenörskapsforums forskningsledare Joakim Wernberg var inbjuden som talare. Han lyfte fram att det pågående megatrendsprojektet försöker identifiera gemensamma nämnare för teknikutvecklingens påverkan på ekonomi och samhälle. 

Joakim Wernberg lyfte fram att när förändringstakten ökar är det inte längre möjligt att formulera politik för en ny tekniktrend i taget. Det är inte heller önskvärt.

Tekniken är inget självändamål, fokus bör ligga på strukturomvandling och då särskilt de nya ekonomiska och sociala aktiviteter som teknikutvecklingen möjliggör.

På detta sätt menar han att vi kan formulera analyser som omfattar flera teknologiska utvecklingssteg och långsamma förändringar på samhällsnivå.

 

Läs mer om Entreprenörskapsforums projekt om globala megatrender