På topplistan i Journal of Economic Geography

Journal of Economic Geography lyfter fram och tillgängliggör några av tidskriftens mest citerade artiklar. Bland dessa finns en artikel om entreprenörskapskluster författad av Martin Andersson och Johan P Larsson, forskare respektive forskningsledare Entreprenörskapsforum.

I artikeln Local entrepreneurship clusters in cities visar Andersson och Larsson att nya företag ofta startas av grannar till befintliga entreprenörer. Detta kan bero på att lokala sociala samspel med etablerade entreprenörer influerar individer att själva bli entreprenörer och stimulerar framväxande lokalt entreprenörskap.

Ta del av artikeln och läs mer hos Journal of Economic Geography