18-09-06

Gymnasiekommission ska lösa kompetensbristen

Näringslivet har tröttnat på att gymnasieskolan saknar relevans för behoven på dagens och framtidens arbetsmarknad. Därför har Svenskt Näringsliv tillsatt en Gymnasiekommission. Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm medverkar tillsammans med Saabs vd Håkan Buskhe, Helena Stjernholm, vd Industrivärden och Anna Wikland, Sverigechef Google m.fl. 

Gymnasiekommissionen består av näringslivsföreträdare och experter som ska lägga fram förslag om gymnasiets framtida inriktning för att få bukt med problem med företagens kompetensförsörjning. Slutrapporten beräknas läggas fram i slutet av 2018 eller i början av 2019.

Det är i gymnasiet som livschanserna formas, därför det viktigt att vi har en kvalitativ gymnasieskola som inkluderar alla, säger Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum, professor BTH och KTH samt ledamot i den nya kommissionen.

I en DI-intervju säger Håkan Buskhe, vd Saab och ordförande i Gymnasiekommissionen, att ett långsiktigt perspektiv planeras där kommissionen vill ge svar på vilket gymnasium Sverige behöver 2030.

Från Svenskt Näringsliv framhäver Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation, att debatten om gymnasiet måste få nya idéer som kan följas av handling. Hur ska gymnasieskolan t.ex. förhålla sig till den tekniska utvecklingen, digitaliseringen och robotiseringen? Hur ska samspelet och arbetsfördelningen mellan skola och näringsliv se ut?

Hur ska gymnasiet vara relevant för de behov som finns på dagens och framtidens arbetsmarknad? Det är exempel på frågor som kommissionen kommer att analysera och lägga förslag kring, säger Tobias Krantz.

 

Gymnasiekommissionens arbete finansieras av Svenskt Näringsliv, men arbetar fristående och ledamöterna står själva för rapporten och dess innehåll.

Svenskt Näringslivs gymnasiekommission:

Håkan Buskhe, ordförande, vd Saab

Helena Stjernholm, vd Industrivärden

Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor BTH och KTH

Christer Fuglesang, docent i partikelfysik, astronaut

Lina Hultqvist, ordförande Sveriges elevkårer

Magnus Larsson, egen företagare

Anna Wikland, Sverigechef Google

Läs mer om Gymnasiekommissionen på Svenskt Näringslivs sajt