Attraktion av talang – för rätt kompetens och bättre lärosäten

Den 6 september frukostlanserades Studiedestination Sverige – privat kapital för ökad kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Vid seminariet diskuterades hur svenska lärosäten kan attrahera en större andel kvalificerade internationella studenter. En viktigt fråga dels för att möta kompetensbristen på arbetsmarknaden och dels för att stärka Sverige som en kunskaps- och forskningsnation.