Dags att nominera till Unga forskarpriset 2019!

För att stimulera unga forskares arbete om entreprenörskap, innovation och företagsutveckling delar Entreprenörskaps-forum ut Unga forskarpriset. Vartannat år går priset till en kvinna och vartannat år till en man. Passa på att nominera fram till den 12 november!

2019 års pris kommer att tilldelas en kvinna som är disputerad, forskar på universitet/högskola i Sverige, har utmärkt sig genom sitt akademiska arbete och som inte är äldre än 35 år vid nomineringstillfället. Det är forskningens kvalitet, originalitet och nyhetsvärde som i första hand står i fokus för bedömningen. Prissumman är 150 000 kronor och finansieras av Triton Advisers (Sweden) AB.

På bilden 2018 års Unga forskarpristagare, David R. Sjödin, som mottar priset av Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, och priskommitténs Karin S. Thorburn, professor Norwegian School of Econoomics.

Läs mer om priset och hur du nominerar