Mjukvara – den osynliga grundbulten

Entreprenörskapsforums forskningsledare Joakim Wernberg deltog på BusinessForum Industri 2018 som anordnades av Volvo Cars, Techtank och Sydsvenska Handelskammaren för att prata om mjukvarans roll och behovet av mjukvarukompetens i svenska företag. Föredraget byggde på en rapport som Wernberg författat tillsammans med Martin Andersson, forskare Entreprenörskapsforum och professor BTH, på uppdrag av Swedsoft. 

 

Angående mjukvaruutbredningen i svenska företag lyfte Joakim Wernberg fram två observationer:

För det första är digitaliseringen ojämnt utspridd i ekonomin. Drygt en tredjedel av företagen arbetar på något vis med utveckling av egen mjukvara och de finns i stort sett alla sektorer. Skillnaderna finns inte mellan sektorer eller företagsstorlekar, utan mellan företag. För det andra uppger en stor andel av företagen att de för sin affärsverksamhet är beroende av teknisk infrastruktur och ekosystem som utvecklas och drivs av andra. Det betyder att företagens verksamheter blir mer integrerade i och beroende av varandra. Därmed blir vår ekonomi också allt mer komplex.

 

I rapporten kartlägger författarna mjukvarans roll i svenskt näringsliv och analyserar näringslivets efterfrågan på kompetenser relaterade till mjukvaruutveckling. De pekar på att mjukvara utgör en grundbult i en “osynlig” infrastruktur som är integrerad i den digitaliserade ekonomin och hela samhället. Det är mjukvara som omsätter den nya teknikens potential till faktisk nytta. Därför är det oroande att de samlade resultaten indikerar en växande brist på kompetens inom teknik och särskilt mjukvaruutveckling samtidigt som företagens verksamhet blir allt mer beroende av mjukvara. Dock kan kompetensbristen inte lösas med ett alexanderhugg utan bör betraktas som flera olika problem och anpassas efter företagens varierande behov.

 

Ta del av rapporten Den osynliga infrastrukturen – en kartläggning av mjukvarans roll och behovet av mjukvarukompetens i svenska företag