Ny publikation: Born Globals – Ovanlig och riskfylld strategi

Det ställs höga förväntningar på born globals – nyetablerade företag som väljer att exportera till ett stort antal marknader redan från start – och deras betydelse för svensk ekonomi. I en ny policysammanfattning visar Pontus Braunerhjelm och Torbjörn Halldin att born globals är ett ovanligt fenomen. Born globals har dessutom sämre produktivitetstillväxt än motsvarande bolag med försiktigare internationaliseringsstrategi och en svag vinstutveckling. 

 

I ”Born Globals – Kan en snabb internationalisering bidra till att skala upp svenska företag?” visar författarna att endast 0,6–3,3 procent av företagen inom svensk tillverkningsindustri kan definieras som born globals fem år efter att de startat. Dessutom säljer born global-företag till ett relativt begränsat antal exportmarknader. De är därmed inte så globala som begreppet antyder.

 

– En mer gradvis internationaliseringsstrategi, på ett fåtal marknader över lite längre tid, är många gånger att föredra för att minska sårbarheten för unga företag, säger Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum, professor BTH, KTH och en av författarna till studien.
Framgångsrika exempel som Skype och Spotify kan inte tas som intäkt för att born globals överlag har ökat. Författarna menar att om ett eller två företag faktiskt utvecklas till internationella storföretag är det dock ett mycket starkt utfall. Data på tjänsteföretag är begränsade men en aktuell studie visar att born global-företag även i denna sektor är ett sällsynt fenomen.
– Riskerna kopplade till små- och medelstora företags inträde på internationella marknader gör det fortsatt motiverat att bidra med information och kunskap om utländska marknader, säger Torbjörn Halldin, ekon dr och enhetschef Makroanalys Svenskt Näringsliv och en av författarna till studien.
För intervjuer och kommentarer: Pontus Braunerhjelm, 072-965 55 69.
Policysammanfattningen är författad av:
Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum, professor BTH och KTH
Torbjörn Halldin, ekon dr och enhetschef Makroanalys Svenskt Näringsliv