Workshop: Från start up till scale up

Under det senaste decenniet har mycket uppmärksamhet riktats mot nya företag som syftar till att växa. Samtidigt ger entreprenörskapsforskningen en begränsad inblick i vilka faktorer som möjliggör framgångsrika övergångar från start up till scale up. Den 29-30 oktober arrangerar Entreprenörskapsforum en workshop i Stockholm på temat tillsammans med Henley Business School och Indiana University. 

 

Under workshopen kommer forskning om faktorer som är avgörande för start up-företagens möjligheter att växa inom och utanför etablerade marknader tas upp, bl.a. berörs humankapital, formella och informella institutioner, kultur och regionala entreprenöriella ekosystem. Workshopen ger nätverks- och idéutbytesmöjligheter, insikter om ny forskning och paneldiskussioner med världsledande experter på scale up-området.

 

I organisationskommittén ingår professorerna David B. Audretsch, Indiana University, Johan Eklund, Entreprenörskapsforum, BTH och JIBS samt Maksim Belitski, Henley Business School.

 

Läs mer i Call for papers: From start up to scale up