Malm om den frånvarande entreprenören

Entreprenörskapsforums doktorand Arvid Malm disputerade igår på avhandlingen ”The Absent Entrepreneur: Exploring the Role of the Entrepreneur in Economics” vid KTH. Han lyfter entreprenören i fem artiklar, inledningsvis definierar han entreprenören och kopplar sedan densamme till familjeföretagande och filantropi. Ta del av avhandlingen.