18-10-24

Wernberg på Sweden Urban Arena

Urbanisering och digitalisering förstärker varandra och skapar nya förutsättningar för digitalt entreprenörskap. Det talade Entreprenörskapsforums forskningsledare Joakim Wernberg om på 2018 års Sweden Urban Arena.

Sweden Urban Arena är en nationell mötesplats arrangerad av branschorganisationerna Svenska Stadskärnor, Sveriges Centrumutvecklare och NCSC (Nordic Council of Shopping Centers). Bland talarna på det årliga eventet som arrangerades den 23 oktober på Stockholm Waterfront märktes Anna Kinberg Batra, Julia Bendelin, Stephan Jung och Per Grankvist.

 

Entreprenörskapsforums Joakim Wernberg, forskningsledare inom megatrender, var på plats och talade om växelverkan mellan urbanisering och digitalisering. Han lyfte hur delningsekonomitjänster som Uber och Airbnb är beroende av kombinationen av digital uppkoppling och urban täthet. Wernberg framhöll också att det måste bli enklare för entrepenörer att få möjlighet att utveckla och testa nya tjänster i stadsmiljön. Det skulle både entreprenörskap och stadsutveckling vinna på. Som exempel nämnde han den självkörande bussen i Kista, ett projekt som påvisade både möjligheterna och hindren förknippade med sådan innovation.

 

– Just nu är avfallshanteringstjänsten Tiptapp och el-scooterappen Voi omnämnda i nyheterna, i båda fall för att Stockholms stad har uttryckt att de ska bli förbjudna. Om förbudstanken blir det enklare alternativet är risken stor att framtida entreprenörskap uteblir, säger Joakim Wernberg.