Stad och land – konkurrens eller komplement?

Den 8 november arrangerar Entreprenörskapsforum, Tillväxtverket och Östersunds kommun ett seminarium i Östersund som lyfter urbaniseringens orsaker och konsekvenser. Kommer stora delar av Sverige att bli ”skräpytor” i framtiden? Vad innebär närheten till en stad för landsbygden? Kan landsbygden lära av staden och tvärtom? Varmt välkommen med din anmälan.