Wernberg om digitaliseringen av vården

Entreprenörskapsforums forskningsledare Joakim Wernberg skriver replik i Sydsvenskan där han förordar digitalt entreprenörskap i vården. Hans poäng är att hela det svenska vårdsystemet behöver anpassas till den förändring en rad entreprenörer som Kry och Min Doktor har påbörjat, snarare än att motverka allt nytt som inte passar in i dess gamla strukturer.