Den välmående entreprenören

Att oberoende och möjlighet att styra sin arbetssituation inverkar positivt på entreprenörers välmående är ett känt resultat inom framväxande forskning. Möjlighetsdrivna entreprenörer skattar sin livsnöjdhet betydligt högre än anställda. I en artikel som publicerats i Small Business Economics kartlägger Johan P Larsson och Per Thulin relationen mellan egenanställning och subjektivt välmående hos entreprenörer i 70 länder med hjälp av data från Global Entrepreneurship Monitor. De finner att möjlighetsdrivna entreprenörer gynnas av sitt självbestämmande och möjlighet till kontroll medan en ”påtvingad självständighet” hos nödvändighetsdrivna entreprenörer inte ökar utan t.o.m. kan minska välmående.

 

Läs artikeln ”Independent by necessity? The life satisfaction of necessity and opportunity entrepreneurs in 70 countries” i Small Business Economics