Ny rapport: Experimentell policy för effektivare politik – Starta med en översyn av den svenska näringspolitiken!

Samhällsutmaningar i form av klimathot, demografiska förändringar, snabb teknisk utveckling och växande komplexitet i näringsliv och samhälle behöver mötas. Men hur? Förmågan att navigera i en föränderlig värld utgör en kritisk faktor för ett land som vill fortsätta att upprätthålla ett högt välstånd. I Swedish Economic Forum Report 2018 från Entreprenörskapsforum lyfts vikten av att snabbare lära sig vilken politik och vilka policyåtgärder som fungerar i praktiken och ger faktiska resultat. Rekommendationen är att använda experimentell och evidensbaserad policy och att starta med en översyn av den svenska näringspolitiken.

 

I Navigera under osäkerhet – Entreprenörskap, innovationer och experimentell policy, lyfts att det många gånger inte är möjligt att i förväg utröna effekterna av en policyåtgärd. Då blir experiment den enda vägen framåt för att utveckla en evidensbaserad policy.

– I dagsläget finns t.ex. begränsad kunskap om de faktiska effekterna av det svenska främjandesystemet och om regelverkens effektivitet. Det är uppenbart att vi behöver ett system som ger oss bättre kunskaper om vilka politiska åtgärder som faktiskt fungerar och ger effekt, säger Johan Eklund, vd, professor och en av rapportens redaktörer.

Författarna lyfter pilotprogram, systematiska utvärderingar, acceptans för misslyckande och en generell experimentell ansats som medel för att säkerställa lärande inom policyvärlden. Ett exempel på föregångsland är Finland där en experimentell ansats implementerats på ett 20-tal strategiskt prioriterade områden, bl.a. vad gäller digitaliserade kommuner, basinkomst och språkstudier.

– En helt avgörande komponent för att experimentell policy ska fungera är en rigorös utvärderingsprocess som resulterar i faktiskt lärande. Rätt utformat kan experiment resultera i nya innovativa policyåtgärder och att resurser fördelas på de åtgärder och program som ger bäst effekt, säger Martin Andersson, professor och en av rapportens redaktörer.

Redaktörerna menar att den svenska näringspolitiken kan utvecklas genom experimentell policyutformning. De anser det också vara möjligt att använda experimentell styrning för att anpassa och utveckla det institutionella ramverket på ett effektivt sätt.

 

Ladda ned Swedish Economic Forum Report 2018: Navigera under osäkerhet – Entreprenörskap, innovationer och experimentell policy

 

Läs debattartikeln Använd experiment för att följa upp näringspolitiken i Dagens Samhälle.

 

För intervjuer och kommentarer:
Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum, professor BTH och JIBS, 070-659 14 06.
Martin Andersson, forskare Entreprenörskapsforum, professor BTH och affilierad till IFN, 073-367 38 67.

 

Författarna till Swedish Economic Forum Report 2018 är:
Martin Andersson, professor BTH, forskare Entreprenörskapsforum och affilierad till IFN (red.)
Mikko Annala, head of governance innovation Demos Helsinki
Pontus Braunerhjelm, professor KTH, BTH och forskningsledare Entreprenörskapsforum
Albert Bravo-Biosca, director Innovation Growth Lab, Nesta
Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum, professor BTH och JIBS (red.)
Teo Firpo, senior researcher Innovation Growth Lab, Nesta
Jaakko Kuosmanen, PhD Demos Helsinki
Maureen McKelvey, professor Göteborgs universitet
Roger Stough, professor George Mason University
Xinyao Sun, forskare Tsinghua University
Joakim Wernberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum
Yongda Yu, professor Tsinghua University