DEBATT: Låt företagen välja vilka som ska sägas upp

Tvåundantaget i turordningsreglerna, som infördes år 2001, har haft positiva sysselsättningseffekter. Tre nationalekonomer, inklusive Entreprenörskapsforums vd Johan Eklund, skriver på SvD Brännpunkt att det är dags för en utvidgning av reformen. I artikeln hänvisas till en rapport som lanseras på ett lunchseminarium nu på onsdag den 28 november. 

Skribenterna föreslår i artikeln att i stället för att få undanta två arbetstagare från turordningsreglerna, ska företagen få välja två (eller flera) arbetstagare som inte ska omfattas av sist-in-först-ut-principen.

Läs debattartikeln på SvD:s webbsida

Rapporten ”Det svenska anställningsskyddet – vilka sysselsättningseffekter ger undantagsreglerna” lanseras på ett lunchseminarium på onsdag: Undantag i turordningsreglerna – Fullträff eller stolpskott?