Nicolinpriset till Rune Andersson

Vi gratulerar Rune Andersson, entreprenör och styrelseordförande för Mellby Gård, som tilldelas 2018 års Nicolinpris. Prissumman på 50 000 kronor har Rune Andersson glädjande valt att donera till Entreprenörskapsforum! Priset delas årligen ut av Svenskt Näringsliv till någon som har bidragit till ökad förståelse för entreprenörernas, företagens och marknadsekonomins betydelse för samhällsutveckling och välstånd i Sverige.

Juryns motivering lyder:

”Rune Andersson har ett stort engagemang för företagsamheten, baserat på lång och djup kunskap från både stora och små företag. Han är orädd att ta sig an viktiga frågor, även om de är kontroversiella, och står alltid på företagsamhetens sida. Med sin nyfikenhet och sina erfarenheter har han haft avgörande betydelse för flera viktiga politiska beslut, bland dem avskaffandena av förmögenhetsskatt och arvsskatt.”

Rune Anderssons kommentar om att donera prissumman till Entreprenörskapsforum:

-Att förstå och stimulera de faktorer som behövs för ett gott entrepenörsklimat är avgörande för den framtida tillväxten.

Nicolinpriset delas ut årligen sedan 2006 av Svenskt Näringsliv. Priset ges till en eller flera personer som i samhällsdebatten gjort framstående insatser i Curt Nicolins anda – det vill säga bidragit till ökad förståelse för entreprenörernas, företagens och marknadsekonomins betydelse för samhällsutveckling och välstånd i Sverige. Bland tidigare pristagare återfinns Christina Wahlström, Antonia Ax:son Johnson, och Johan Norberg.

Läs mer om Nicolinpriset