Swedish Economic Forum 2018: Experimentell policy

Experimentell policy, entreprenöriell kreativitet och innovativa lösningar sattes under lupp vid lanseringen av 2018 års upplaga av Swedish Economic Forum Report Navigera under osäkerhet – entreprenörskap, innovationer och experimentell policy den 22 november. Ett experimentkontor på regeringskansliet under den nya regeringen var ett av förslagen.