Reform av LAS välkomnas av de små

Reform av det svenska anställningsskyddet med särskilt fokus på de små företagen lyftes vid lanseringen av rapporten ”Det svenska anställningsskyddet – Vilka sysselsättningseffekter ger undantagsreglerna?”. Å ena sidan lyftes LAS som en central del av den svenska partsmodellen, å andra sidan som en regelkoloss från en tid då arbetsmarknaden såg väsentligt annorlunda ut.