Välståndsförlust på grund av ineffektiv svensk ekonomi

Sverige har ett inkomstbortfall på 250 miljarder årligen samtidigt som vi faller i välståndsligan enligt en beräkning av Johan Eklund och Per Thulin, båda Entreprenörskapsforum, som publicerats i Ekonomisk Debatt 8/2018 . Sett över ett längre perspektiv ser svensk produktivitetsutveckling ut att bli historiskt låg och t o m sämre än under stagnationsåren på 1970-talet. 

 

Läs artikeln i Ekonomisk Debatt