Företagsamma filantroper och välfärdsstatens framväxt

Den 12 december hölls ett lunchseminarium om filantropins och civilsamhällets utveckling och betydelse för den svenska välfärdsstaten, såväl ur ett historiskt som ett framåtblickande perspektiv. Pontus Braunerhjelm, Anders Johnson, Ulrika Stuart Hamilton och Lars Trägårdh diskuterade bl.a. historiska företagare, filantropi och demokrati och den idéburna sektorns roll.