Topp tre 2018: Rörliga intraprenörer ökar innovationstakten

Entreprenörskapsforums forskningsledare Pontus Braunerhjelm introducerade en ny teori om kunskapsspridning via intraprenörskap tillsammans med Ding Ding och Per Thulin i Small Business Economics i somras. I artikeln, som är en av tidskriftens topp tre mest lästa under 2018, visas hur viktigt det är med arbetskraftsrörlighet för att bibehålla och förstärka innovationsprocesserna i särskilt mindre företag.

Dessa drivs i hög utsträckning av det s.k. intraprenörskapet där ökad rörlighet leder till bättre matchning av kompetens i företagen och breddade nätverk som i sin tur har en starkt positiv inverkan på företags innovation mätt som patentansökningar.

Läs artikeln