Plattformsekonomi = matchmaking

Plattformsekonomi handlar om matchmaking och digitala plattformar spelar en avgörande roll för att ta till vara på digitaliseringens potential, underströk Joakim Wernberg vid lanseringen av antologin Plattformssamhället.  Plattformsekonomin möjliggör nya, effektiva sätt att organisera allt ifrån medier och finans till sjukvård och transport. Medverkade gjorde även bl.a. Darja Isaksson, gd Vinnova och Isobel Hadley-Kamptz, författare och ordförande i Dataföreningen.

I boken lyfter Joakim Wernberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum, och medförfattare olika aspekter av den framväxande plattformsekonomin. En av slutsatserna i Wernbergs kapitel är att plattformar är nödvändiga för att realisera nyttan i en digitaliserad ekonomi. Dock är det viktigt att reda ut vad vi menar med plattformar, menade Wernberg vid lanseringen. Annars riskerar det att bli ett löst definierat samlingsbegrepp som både kan förväntas lösa alla tänkbara problem och anklagas för att ligga till grund för problemen när det inte blir som vi tänkt. Dessutom pekade han på att lägga fokus på själva plattformarna kan ibland vara missriktat.

Många frågor som idag förknippas med digitala plattformar och plattformsföretag handlar egentligen om något annat, t.ex. om hur algoritmer påverkar beteenden. Då borde vi kanske diskutera det istället, eftersom det rör mer än bara plattformar.

Läs mer om antologin Plattformssamhället – den digitala utvecklingens politik, innovation och reglering.

Se webbsändningen från lanseringen