Vågar inte hoppas på nya regeringen

Sverigemodellen, som främjar storföretag och och missgynnar mindre aktörer är förlegad menar Entreprenörskapsforums styrelseledamot och Serendipitys medgrundare Saeid Esmaeilzadeh. I SvD efterlyser han en politik som är anpassad till verkligheten. Esmaeilzadeh hoppas att den nya regeringen kan få till ekonomiska reformer som gynnar entreprenörskap, men vågar inte lita på att de levererar.