19-01-28

Braunerhjelm och Eklund om Januariöverenskommelsen

Pontus Braunerhjelm och Johan Eklund kommenterar Januariöverenskommelsen i dagens SvD. De framhäver att den kommande mandatperioden bör fokuseras på den svenska ekonomins företagsklimat och drivkrafter, dvs områden som är avgörande för ett fortsatt högt välstånd. Risken är dock att angelägna reformer begravs i långa utredningar helt i onödan – de ekonomiska analyserna finns redan!

 

Braunerhjelm och Eklund föreslår därför att en ny Ekonomikommission, liknande den Assar Lindbeck ledde, ges i uppdrag att komma med förslag på områden där det idag finns ett betydande kunskapsunderlag (t.ex. arbets- och bostadsmarknad, kompetensförsörjning och integration).

 

Läs Entreprenörskapsforums initiala kommentarer på utkastet till överenskommelse mellan (S), (MP), (C) och (L): Reformer för stärkt konkurrenskraft, entreprenörskap och högt välstånd

 

Läs debattartikeln på SvD.se