”Gymnasiekommissionen – så utformar vi framtidens gymnasieskola”

Gymnasiekommissionen har samlat namnkunniga ur näringsliv och akademi, bl.a. Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm, Håkan Buskhe, Saab och Helena Stjernholm, Industrivärlden, för att lägga fram förslag om gymnasiets framtida inriktning med företagens kompetensförsörjning och Sveriges välståndsutveckling som utgångspunkt.  Idag presenterar kommissionen sina slutsatser. Bl.a. föreslås en förändrad lärarroll, individuella studieplaner och näringslivsdrivna yrkesutbildningar.

På DN debatt idag sammanfattar kommissionen sina slutsatser. De framhåller att vi måste rusta våra elever kunskapsmässigt, Sverige bör ligga topp tre i OECD:s kunskapsmätningar för gymnasiet. Dessutom måste kunskapsförmedlingen hålla samma höga nivå i hela landet. De lyfter även de gymnasiala yrkesutbildningarna och pekar på att de måste bli riktigt attraktiva för att locka en större andel ur varje årskull.

Bland förslagen märks att alla skolmyndigheter utom Skolverket och Skolinspektionen bör tas bort och lärare och rektorer ånyo bör ges förtroende för att säkra kvaliteten. De vill även se en förändring vad gäller lärarrollen och bättre möjlighet för rektorer att anställa baserat på de sakkunskaper som behövs. Därför föreslår kommissionen snabbspår till lärarlegitimation och regelbunden kompetensutveckling. Eleverna bör ha individuella läroplaner och med dessa individuella skyldigheter både för att stimulera och stötta. De vill även lyfta näringslivets roll i utbildningen och pekar på att näringslivet bör få driva yrkesgymnasier vilket kan innebära en rejält höjd status.

Dessa förändringar menar vi krävs för att rusta gymnasieskolan för den verklighet dess elever kommer att möta och för den konkurrenssituation Sverige kommer att ställas inför. Om Sverige även i framtiden ska ha ett företagsklimat och ett välstånd i världsklass måste vi också ha ett gymnasium i världsklass. Där är vi inte i dag, skriver Gymnasiekommissionen.

Gymnasiekommissionen består av:

Håkan Buskhe – koncernchef och vd, Saab (ordförande)
Pontus Braunerhjelm – professor KTH, BTH och Entreprenörskapsforum
Christer Fuglesang – professor i rymdfart på KTH, strategigruppen för rymdfrågor på Saab
Lina Hultqvist – ordförande Sveriges Elevkårer 2017–2018
Magnus Larsson – företagare och entreprenör
Helena Stjernholm – vd, Industrivärden
Anna Wikland – Sverigechef, Google

Läs artikeln på DN debatt ”Näringslivet måste driva gymnasiets yrkesprogram”

Läs mer om Gymnasiekommissionen