Om Örebroregionen är attraktiv för välutbildade ökar konkurrenskraften

Örebros förmåga att behålla eller stärka sin konkurrenskraft är beroende av kapaciteten att både höja nivån på regionens humankapital, men också att lyckas få de högutbildade att stanna kvar i regionen efter avslutad utbildning. Det skriver Entreprenörskapsforums Martin Andersson, Johan Eklund och Pernilla Norlin i en artikel i Nerikes Allehanda.