Ny rapport: Äldre kan skapa fler företag

Det är de äldre som till stor del bär upp Sveriges företagssektor. Trots det möts de ofta av negativa attityder och diskrimineras på arbetsmarknaden. Istället bör äldre ses som en resurs och äldres företagande bör främjas mer aktivt. En ny policysammanfattning från Entreprenörskapsforum visar att nästan hälften av de som äger och driver företag är äldre än 55 år och den åldersgrupp med högst andelar företagare är 66–70-åringar. Dessutom är äldre företagare mer riskvilliga och, bland de som faktiskt startar företag, mer optimistiska än sina yngre företagarkollegor.

I Äldre som företagare – finns de? lyfts att bland de som äger och driver företag är 44 procent äldre än 55 år, dvs. utgör mer än 230 000 personer. Äldre företagare har även ett högre välmående än yngre.

Vi har inte sett något som talar mot att gruppen äldre skulle kunna vara än mer aktiva som företagsstartare. Riskvilligheten ökar med åldern, de äldsta företagarna är nästan dubbelt så riskvilliga som de yngsta. Och riskviljan är stark trots att de inte har nätverk med andra start up-företagare, säger Carin Holmquist, professor emerita Handelshögskolan och en av författarna till skriften.

Författarna pekar på att äldres företagande bidrar till samhälle och ekonomi men också att det kan vara ett sätt att motverka negativa attityder och diskriminering. Äldres företagande bör aktivt främjas och uppmärksammas inom stödsystemet.

Förslagsvis kan specialdesignade kurser utformas riktade till äldre företagare, gärna även inkubatorer för äldre som vill, eller håller på att, starta företag, säger Elisabeth Sundin, professor emerita Linköpings universitet och medförfattare till skriften.

Ladda ned Äldre som företagare – finns de?