Filantropi och kulturens roll för tillväxt och välfärd

De kulturella näringarna bidrar till tillväxt och välfärd men behovet av att hitta och säkra tillräcklig finansiering är ständigt närvarande för de flesta aktörer inom kulturområdet. På Swedish Philanthropy Summit 2019 medverkade både svenska och europeiska representanter från kultursektorn, forskare och filantroper för att diskutera hur filantropin bidrar till kulturutvecklingen.