Entreprenörskapsforum samarbetar med OECD

OECD Trento Centre for Local Development driver partnernätverket Spatial Productivity Lab (SPL) som Entreprenörskapsforum nu ansluter sig till. SPL är ett centre of excellence om rumslig produktivitet. Bland annat handlar det om att bedöma i vilken utsträckning produktivitet kan ökas genom nationella, regionala och lokala politiska åtgärder.