Västsverige och den ekonomiska geografin

Vilka förutsättningar i geografin driver tillväxt och utveckling? Det har Entreprenörskapsforums Martin Andersson och Johan P Larsson analyserat på uppdrag av Västra Götalandsregionen. I rapporten framkommer att stora och täta regioner har bättre möjligheter till delning av resurser, matchning på arbetsmarknaden, gemensamt lärande och extra dragningskraft på invånare som vill göra karriär.