19-05-13

Frukost på Vetenskapens hus i Norrbotten

Pontus Braunerhjelm medverkade i ett frukostseminarium på Vetenskapens hus som handlade om hur Norrbotten kan utveckla innovationer och stimulera entreprenörskap. Medverkade gjorde även Björn O. Nilsson, landshövding i Norrbottens län, Jeaneth Johansson, professor Luleå tekniska universitet, Nils-Olof Lindfors, regionråd samt Linda Rosén, vd Lindbäcks Group.

Vid seminariet framkom att Norrbotten är framgångsrikt när det gäller samverkan och i länet finns ett antal forskningsmiljöer som har positionerat sig som världsledande. Forskning visar att innovationsmiljöerna inte begränsas av att ligga i ett litet samhälle långt ifrån större städer.

Paneldebatten lyfte hur företag och entreprenörskap byggs i Norrbotten utifrån de förutsättningar som finns och vikten av samverkan och nätverkande för att stimulera företagande.