Steg på vägen mot ett minskat sysselsättningsgap

Under flera decennier har sysselsättningen bland flykting- och anhöriginvandrare understigit nivåerna för inrikes födda. Det är troligt att det behövs åtgärder på en rad olika områden för att öka sysselsättningen i gruppen, både på kort och lång sikt. I en policysammanfattning från Entreprenörskapsforum, diskuteras bl.a. hur en ökning av andelen nyanlända som får stöd till start av eget företag kan påverka sysselsättningen i hela gruppen.

 

I policysammanfattningen Integrationspolitiska insatser för nyanlända – vilken roll spelar egenföretagande? framkommer att utrikes födda är egenföretagare i högre utsträckning än inrikes födda. Ett ökat utflöde från arbetslöshet till egenföretagande kan ha positiv inverkan på sysselsättningen.

 

Mer resurser kan läggas på att identifiera de individer som skulle kunna bli egna företagare. RUT-branschen illustrerar t.ex. vilken roll utrikes födda kan spela som företagare, de skapar sysselsättning åt sig själva, säger Pernilla Andersson Joona, författare till studien.

 

Det framkommer i studien att om efterfrågan på hushållsnära tjänster ökar kan det ha en positiv effekt på sysselsättningen bland utrikes födda: Både genom att nya företag startas av utrikes födda och att det anställs fler utrikes födda i branschen.

 

Andra förslag för att öka sysselsättningen bland främst flykting- och anhöriginvandrare är stöd till arbetsgivare som kan tänkas använda subventionerade anställningar. En annan möjlighet är att någon extern aktör initialt tar arbetsgivaransvaret för att minska risken att anställa någon med ett anställningsstöd, fortsätter Pernilla Andersson Joona.

 

Ladda ned Integrationspolitiska insatser för nyanlända – vilken roll spelar egenföretagande?

 

En längre version av policysammanfattningen finns som kapitel i Swedish Economic Forum Report 2016 – Immigration, ekonomisk integration och entreprenörskap.

För intervjuer och kommentarer: Pernilla Andersson Joona, docent Stockholms universitet, 08-16 34 47.