Startup migrants – entreprenöriella lösningar för integration

Europa står inför stora utmaningar när det gäller integration och sysselsättningsklyftan mellan inhemskt och utrikes födda är stor. I många forskningsrapporter har förslag lyfts på åtgärder som behöver vidtas för att minska den. Vilken roll spelar entreprenörskap för integration på arbetsmarknaden? Detta diskuterades under Entreprenörskapsforum och Startup Migrants lunchseminarium den 22 maj.