Martin Andersson om Stockholmsregionens tillväxt

Igår fördes näringspolitiska samtal i Landstingshuset i Stockholm. Fokus låg på att stärka Stockholmsregionens tillväxt och konkurrenskraft och diskussionen utgick från regionens betydelse för såväl länsborna men också för riket i stort. Den blågröna koalitionen i Region Stockholm hade bjudit in till mötet där Entreprenörskapsforums Martin Andersson medverkade vid ett rundabordssamtal.