Minskade skatteregler ger fler entreprenörer

I en nyligen publicerad artikel i Small Business Economics visar Pontus Braunerhjelm, Johan Eklund och Per Thulin, alla Entreprenörskapsforum, att en minskning av företagens skatteförvaltning med tio procent ökar entreprenörskapsviljan med fyra procent. Resultatet stödjer att regelförenkling är ett sätt att uppmuntra företagande, och även något som kan göras utan att minska skatteintäkterna.

 

Detta är den första studien som visar hur krångliga skatteregler påverkar entreprenörskapet i dess olika faser – från planeringsstadiet till att ett företag fått fast mark under fötterna, säger Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor BTH och KTH.

Han tillägger att de mest känsliga faserna är dels planeringsstadiet när en individ överväger att starta ett företag, dels tidig tillväxt när företaget börjar få intäkter och skatter ska börja betalas.

För företag som är äldre än 3,5 år framkommer inga negativa effekter, sannolikt för att man lärt sig hantera skattekomplexiteten eller har nått en storlek där experter kan anlitas.

Det aktualiserar frågan om förenklade skatteregler för nystartade företag som befinner sig i en tidig tillväxtfas, säger Per Thulin, forskare Entreprenörskapsforum och KTH.

Läs Taxes, the tax administrative burden and the entrepreneurial life cycle