Global entreprenörskapsrapport: katastrof för kvinnors entreprenörskap och stark gigekonomi

Under 2018 minskade återigen det svenska entreprenörskapet, 6,8 procent av den svenska befolkningen är aktiva i ett tidigt skede eller driver ett ungt företag. Hela minskningen i svenskt entreprenörskap beror uteslutande på en nedgång i kvinnors entreprenörskap, från ca 6 till 4 procent. Det framkommer i årets nationella rapport inom världens största entreprenörskaps-undersökning Global Entrepreneurship Monitor, GEM, som idag publiceras av Entreprenörskapsforum.

– I Sverige har entreprenörskap i allt högre utsträckning blivit ett manligt fenomen, säger Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum, professor BTH och KTH.

Minskningen i kvinnors entreprenörskap kan, enligt Braunerhjelm, kopplas till den uppskruvade politiska diskussion inför valet 2018 om vinstbegränsningar i de branscher där kvinnor är överrepresenterade. Sannolikt har ett stort antal kvinnor avstått från att starta företag 2018. Männens entreprenörskap ökade under samma period vilket talar för att en starkare arbetsmarknad inte styrt utvecklingen.

Nytt i årets GEM-rapport är att gig- och delningsekonomi uppmärksammas. Sverige intar plats sex av 27 länder vad gäller andelen av befolkningen som är involverad i entreprenörskap i gig- och delningsekonomin. Sydkorea topprankas följt av USA, Irland, Chile och Israel. Det framgår också att individer som är verksamma inom gigekonomin i högre utsträckning än ett genomsnitt av befolkningen planerar att starta företag och är involverade i mycket tidiga faser av företagsstart.

– Gig-arbetare utgör en intressant pool av potentiella framtida entreprenörer. Olika gig kan bidra till att dryga ut lönen, men kan också vara ett första steg mot entreprenörskap, säger Pontus Braunerhjelm.

Ur ett policyperspektiv ställer en framväxande gigekonomi en rad samhällsfunktioner som är utformade för ett mer klassiskt industri- och tjänstesamhälle på sin spets. Systemen för att hantera socialförsäkringar behöver reformeras och arbetsmarknaden anpassas för ett större inslag av gigarbetare och entreprenörer.

– Det behövs en genomtänkt strategi för att hantera teknikförändringarna, annars riskerar allmänhetens förtroende att urholkas, ogenomtänkta lagförslag att genomföras och populistiska strömningar att uppmuntras, avrundar Pontus Braunerhjelm.

Ladda ned rapporten: Entreprenörskap i Sverige – Nationell GEM-rapport 2019

För intervjuer och kommentarer: Pontus Braunerhjelm, 072-965 55 69.