Se till att kvinnor tidigt exponeras för entreprenöriella förebilder

En nedgång i kvinnors entreprenörskap, från ca sex till fyra procent, rapporterades i årets nationella GEM-rapport. Vid lanseringen fokuserade därför diskussionen på åtgärder för att stärka kvinnors företagande, bl a lyftes att tidigt exponera kvinnor för förebilder, att stimulera tillväxt i kvinnors företag och stärka kvinnors tillgång till kapital. Ta del av webbutsändning, bilder och citat.