Glöm smarta städer!

I ”Spaning om stadens utveckling 2019” svarar medlemmarna i Svenska Stadskärnors forskningsråd på frågan ”Vad är det som gör staden speciell?”. Entreprenörskapsforums Joakim Wernberg är en av medförfattarna och skriver i avsnittet ”Från smarta till lärande städer” om mötet mellan stadens sociala och ekonomiska komplexitet och digitaliseringens möjligheter.

 

Joakim Wernberg menar att den smarta staden har blivit allt mer synonymt med mätning och styrning uppifrån, trots att tekniken skapar utmärkta förutsättningar för lärande, anpassningsförmåga och innovation som kommer underifrån och utifrån.

 

Snarare än smarta städer borde vi prata om lärande städer som förmår att ta vara på entreprenörskap, vare sig det handlar om elscooterbolag som Voi, delningsekonomitjänster som Uber och Airbnb eller apptjänster som Tiptapp, säger Joakim Wernberg.

 

Björn Bergman, vd för Svenska Stadskärnor som publicerat rapporten, menar att det saknas tvärdisciplinär forskning som förmår att fånga stadsutvecklingens komplexa karaktär. Det påverkar i sin tur den verktygslåda vi har för att utforma stadspolitik.

 

Spaning om stadens utveckling 2019, finns förklaringar, lösningar samt kunskap och inspiration under fyra huvudrubriker – relationen mellan stad och region, stadens utveckling, stadens utmaningar kring mobilitet och transport samt stadens innehåll.