AI påverkar alla jobb, men få försvinner

I en intervju i Sveriges Radio säger Entreprenörskapsforums Joakim Wernberg att så gott som alla arbetsuppgifter kommer att påverkas av AI-utvecklingen. Men till skillnad från tidigare studier visar en ny från Entreprenörskapsforum att få jobb kommer att försvinna. Utbildningssystemet behöver dock följa utvecklingen, det vi har idag har rötter i den industriella revolutionen. Ta del av intervjun.