ALMEDALEN 2019: Arbetskrafts-invandring – hur blir Sverige världsbäst?

Uppmärksammade kompetensutvisningar av individer som arbetar eller driver företag i Sverige har inte ökat förtroendet för migrationspolitiken. Vad krävs för att Sverige ska vara ett attraktivt land att arbeta och starta nya verksamheter i? Det var ingången för Entreprenörskapsforums och Företagarnas gemensamma Almedalsseminarium.