ALMEDALEN 2019: Det rätta knycket – digitaliseringens möjligheter för Sverige

Från tätposition i digitaliseringen tappar nu Sverige och de nordiska länderna mark och blir omsprungna. OECD pekar på att de nordiska länderna har blivit eftersläntrande ledare. Vilka är de kritiska flaskhalsarna för att få igång utvecklingen och återta tätpositionen? Det diskuterades under Entreprenörskapsforums seminarium som anordnades hos Google.