ALMEDALEN 2019: Samtal om AI, livslångt lärande och framtidens jobb

I kölvattnet av den pågående AI-utvecklingen följer en växande samhällsdebatt om framtidens jobb. Robotar kommer inte att ta alla jobb men jobben kommer att se annorlunda ut. Vilka kunskaper behövs för att få ett jobb i framtiden och hur kommer framtidens arbetsmarknad att se ut? Det var ingången för det seminarium som Entreprenörskapsforum arrangerade hos Google.