Årets unga forskarpristagare: Det är platsen, dumbom!

Geografi är inget trivialt trots att vi lever i digitaliseringens tid. Var människor väljer att leva sina liv och starta sina företag bestäms både av affärsmöjligheter och livskvalitet. I en ny policysammanfattning från Entreprenörskapsforum diskuterar årets Unga forskarpristagare, Özge Öner, ekon.dr. IFN och University of Cambridge, betydelsen av geografi för företagandet. Närvaron av ett detaljhandelskluster fyller exempelvis fortfarande en viktig funktion för både den lokala och nationella ekonomin.

I policysammanfattningen Vad betyder platsen? Lärdomar från detaljhandelns- och besöksnäringens

geografi, om egenanställda och entreprenöriella institutioner framkommer att 12 procent av den svenska befolkningen är sysselsatta inom detaljhandeln och sektorn står för cirka 11 procent av Sveriges BNP.


– Geografiska särdrag, som graden av täthet och institutioner som den lokala entreprenörskapskulturen, är historiskt bestämda och förändras långsamt, säger Özge Öner, författare till studien.

 

För den kommunpolitiker som vill stärka den lokala attraktionskraften finns därför starka skäl att fördjupa sina kunskaper i vad forskningen säger om platsens betydelse för entreprenörskap.

 

– Mindre lokalt regelkrångel, en fungerande infrastruktur över regiongränserna och färre ineffektiva handpåläggningar är viktigt. Människor är företagsamma till sin natur. Ju fler vägar vi öppnar och ju färre hinder vi ställer upp desto lättare blir det för entreprenöriella agglomerationer att växa fram, säger Özge Öner.

 

Ladda ned Vad betyder platsen?


För intervjuer och kommentarer: Özge Önerekon.dr. IFN, University of Cambridge och årets Unga forskarpristagare, 076–5837933


Unga forskarpriset 
delas ut årligen sedan 2003 och går till en forskare som har utmärkt sig genom sin forskning inom entreprenörskaps- och småföretagsområdet. Priset är på 150 000 kronor, prisets grundare är Entreprenörskapsforum och donator är Triton Advisers (Sweden) AB.